CZ PL     

GDYBY NIEBYŁO
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Zastanowiliście się czasem nad tym co by się stało, gdyby niebyło świąt Bożego Narodzenia? Stało by się wogóle coś w waszym życiu? Może niektórzy z was bylibyście zadowoleni, gdyby świąt Bożego Narodzenia niebyło, głównie tych powierzchownych i świeckich świąt Bożego Narodzenia; kiedy bylibyście uwolnieni od różnych starań i wydatków, które macie ze świętami Bożego Narodzenia. Tylko że ja mówię o tych duchownych świętach Bożego Narodzenia, o czasie, gdy obchodzimy narodzenie Bożego Syna.

1. Napewno zgodzicie się ze mną, że święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszym okresem w roku. Ileż to piękna i oczarowania jest połączone z tym czasem! Tylko sobie posłuchacie te przepiękne kolędy i pieśni pochwalne. Święta Bożego Narodzenia są czasem śpiewania i radości. Najstarszy bożonarodzeniowy chorał słyszymy z ust aniołów, gdy radośnie i głośno chwalą Boga słowami: "Chwała na wysokościach Bogu i na ziemi pokój ludziom dobrej woli". (Łukasza 2:14). Bez świąt Bożego Narodzenia te śpiewy byśmy niemieli. Głównie byśmy nieznali pieśni i kolędy, które przyniosły ludziom tyle błogosławieństwa jak "Cicha noc" i jej podobne.

2. Bez świąt Bożego Narodzenia byśmy niemieli choinki, ani kolorowe światła. Nie, my niekłaniamy się choince ani nieczcimy kolorowe światła. Wierzącym ludziom choinka wskazuje na to, że Chrystus, który narodził się z czystej Panny Marji w Betlejem, później umarł na drzewie krzyża za nasze grzechy. Światła znowu pokazują na to, że Chrystus jest Światło tego świata i Drogą wiodącą do Ojca niebieskiego. (Jana 14:6).

3. Podczas świąt Bożego Narodzenia są wszyscy ludzie napełnieni radością, dobrą wolą i miłością. Prawie cały świat przynajmniej na chwilę jest napełniony tolerancją i dobrą wolą. Sąsiedzi, którzy między sobą dłuższy czas niemówili, w Boże Narodzenie podają sobie ręce i życzą wszystkiego najlepszego. Dlatego nam się wydaje, że podczas świąt Bożego Narodzenia kawałek nieba zstąpiło na ziemię. Inaczej by temu niebyło.

4. Bez świąt Bożego Narodzenia byśmy niemieli piękne życzenia. Ja wiem, że niektóre życzenia wiele niemówią i niesą wiele warte. Tylko, że dla człowieka chorego i samotnego te bożonarodzeniowe życzenia lub mały podarunek wskazują na to, że niejest zapomniany i że ktoś się o niego stara. Dla chorych i samotnych ludzi takie życzenia są moralnym pokrzepieniem, błogosławieństwem i wzpomożeniem. I myślę, że również dla zdrowego człowieka bożonarodzeniowe życzenia są pokrzepieniem, zwłaszcza gdy przyjdą od przyjaciółl i znajomych gdzieś z daleka.

5. Bez świąt Bożego Narodzenia byśmy byli bez miłości, bez miłosierdzia i bez zrozumienia. Właśnie Chrystus, którego narodzenie obchodzimy podczas świąt Bożego Narodzenia, nas uczy jak żyć w miłości braterskiej, szacunku i zrozumieniu. Boże Narodzenie nas uczy jak mamy sobie wzajemnie przebaczać nasze błędy.

6. Bez świąt Bożego Narodzenia byśmy się niemogli prawdziwie cieszyć, ponieważ byśmy ani nieznali, co prawdziwa radość jest. Poselstwo pierwszych świąt Bożego Narodzenia brzmi tak: "Niebójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.(Łukasz 2:10-11).

7. Wreszcie, gdybyśmy niemieli świąt Bożego Narodzenia, byli byśmy bez Zbawiciela i dlatego bez nadziei. Gdyby Chrystus pozostał na tronie swej sławy niebieskiej, ludność by nadal pozostawała w grzechu i bez zbawiciela.

Chrystus właśnie dlatego się urodził i później umarł na krzyżu, aby nas odkupił. Dlatego dziś podczas świąt Bożego Narodzenia niemyślimy tylko na jedzenie, podarunki, choinkę i urlop. Radujemy się z narodzenia Syna Bożego i naszego Zbawiciela. Otwórzmy Betlejem swego serca i zaprośmy tam Pana Jezusa, aby nas uzdrowił od egoizmu i pychy i oczyścił nas od różnych grzechów, i aby w nas królował. Potem starajmy się słowem i skutkiem komuś okazać dobrą wolę. Dopomóżmy komuś w tym roku przeżyć święta Bożego Narodzenia w błogosławieństwie i radości. Głównie wspomnijmy sobie na chorych, starych i samotnych ludzi, których jest na tym świecie tyle!

Wydaje mi się, że wiele ludzi kwestię pomagania rozwiązuje chyba tak, jak to rozwiązał właściciel schroniska w Betlejem przed dwoma tysiącami lat, kiedy powiedziałl Marji i Józefowi: "Niemamy dla was miejsca". My także często dla ludzi niemamy miejsca w samochodzie i w domu, dlatego, że dla nich niemamy miejsca w swoim sercu. I dlatego sobie najpierw znaleźmy miejsce w swoim sercu dla Chrystusa Króla i Zbawiciela a On nam dopomoże znaleźć miejsce i czas dla ludzi, którzy naszą pomoc i pocieszenie potrzebują. Dążmy do tego, abyśmy oddali sławę na wysokościach Bogu i na ziemi między ludźmi szerzyli pokój i dobrą wolę. Jednocześnie dziękujmy Panu Bogu za piękno i błogosławieństwo Jego świąt Bożego Narodzenia, bez nich byśmy byli bez Zbawiciela i dlatego bez nadziei.

Józa Novák            

Z języka czeskiego przetłumaczył V. Ž.


Portal Świętego Izydora


[CNW:Counter]